Γράψε ένα post-it για τον Βύρωνα!

Τώρα μπορείτε να υποβάλλετε τις ιδέες, τα προβλήματα που ζείτε και βλέπετε καθημερινά, αλλά και τις προτάσεις σας για έναν καλύτερο Βύρωνα!

Μπείτε στην εφαρμογή «Μαζί για τις Ιδέες σας», γράψτε τη σκέψη ή το πρόβλημα σας σε ένα χαρτάκι post-it, και «σύρετε» την στην ψηφιακή κάλπη για να καταχωρηθεί.

Η δική σας συμμετοχή, μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να τις ομαδοποιήσουμε, να τις βάλουμε στη δημόσια συζήτηση που κάνουμε στις γειτονιές της πόλης μας και να τις χρησιμοποιήσουμε, ώστε να φτιάξουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα που θα επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες σας!

Πατήστε εδώ για να αναρτήσετε το σχόλιο ή την ιδέα σας.